หากโรงงานของท่านเกิดปัญหาพื้นชำรุด ผุกร่อนหรือแตกร้าวอันมีสาเหตุมาจากความชื้น จากสภาวะของอากาศ สารเคมีและฝุ่นละออง ให้เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่าน ที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป บริษัท เอ็ม.เอ.ไอ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาด้านการทำพื้น EPOXY พื้น PU งานกันซึมดาดฟ้า ผนัง งานตีเส้น จราจรทั้งภายนอกและภายใน สีเคลือบหลังคาเพื่อลดความร้อน ตามมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ โดยเลือกใช้ระบบและวัสดุที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับงาน ผสมผสานกับทีมช่างที่มีความชำนาญ มุ่งเน้นผลงานที่มีคุณภาพและสวยงาม ตรงต่อความต้องการของลูกค้า


"เราจะก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการงานเคลือบพื้นอุตสาหกรรมที่ดี มีคุณภาพ ซื่อสัตย์และโปร่งใสที่สุด"

บริการของเรา

                

ผลงานล่าสุด

back to top