ติดต่อเรา


เลขที่ 223/228 ม.2 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
223/228 Moo 2 Panwithee Road, Bangpleng satyr. Bangbor, Samutprakarn 10560 

Tel : 02-708-3718
Fax : 02-708-4330
Mobile : 061-4654455, 063-976-4445 
Email : mai_epoxy@hotmail.co.th 
Line ID : SAK99
http://www.maiepoxygroup.com/
Placeholder image


Map To office MAI Epoxy Co., Ltd.back to top